søndag, mars 29, 2015

Dansk boligskatt i Norge kan gi tidenes skattekutt

Follow my blog with Bloglovin

http://j.mp/1Dh8dpV

Noen er mot: Huseiernes Landsforbunds er motstandere av boligskatt. En boligskatt på dansk nivå kunne gitt tidenes kutt i inntektsskatten. Foto: Tor Richardsen

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener en dansk boligskatt i Norge kunne redusert inntekstskatten med to til tre prosentpoeng.


I norske kroner utgjør danskenes totale boligskatteregning 30 milliarder kroner.

I Norge er det ingen statlig eiendomsskatt. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) krevde de norske kommunene som har skatten, totalt inn 8,9 milliarder kroner i eiendomsskatt i 2013.

Av dette var imidlertid kun 3,7 milliarder kroner fra boliger og fritidseiendommer.

I tillegg inngår bolig med 25 prosent av antatt markedsverdi i grunnlaget for beregning av formuesskatt, noe rundt 15 prosent av norske skattebetaler må betale.

– To til tre prosent

Fra flytoget fra Stockholm sentrum og til Arlanda flyplass anslår sjeføkonom Harald Magnus Andreassen at man kunne redusert den alminnelige skattesatsen som både bedrifter og privatpersoner betaler med mellom to og tre prosentpoeng, fra dagens 27 prosent med det beløpet som en dansk boligskatt ville gitt.

  Scheel utvalgets boligskatteforslag:

 • Scheel-utvalget foreslår at ligningsverdiene av primærbolig, sekundærbolig og næringseiendom settes til 80 prosent av antatt markedsverdi når formuesskatten skal beregnes. De foreslår at ligningsverdien av fritidseiendom dobles.
 • I dag fastsettes primærbolig til 25 prosent.
 • I tillegg foreslår de at kun 80 prosent av gjelden kan trekkes fra når nettoformuen beregnes.
 • Utvalget forslår å innføre skatt på utleie av egen bolig.
 • Utvalgets forslag om å senke den alminnelige skattesatsen fra 27 til 20 prosent innbærer en tilsvarende reduksjon i skattefradraget for gjeldsrenter.Slik beskattes Danskenes hjem.

 • Danske boligeiere betalt i alt 26,1 milliarder danske kroner i 2013 i boligskatt til staten og til kommunene.
 • Den statlige boligskatten utgjør en prosent av boligverdier opp til 3.040.000 danske kroner og tre prosent av verdien utover 3.040.000 kroner om boligen er så mye verdt.
 • Boligverdien som legges til grunn for beregningen av skatten er den laveste av enten en offentlig takst fra 2001 tillagt fem prosent, en offentlig takst fra 2002 eller dagens takstverdi.
 • Ifølge Skatteministeriet betaler 95 prosent av boligeierne skatt basert på 2001 eller 2002-taksten.
 • Den kommunale boligskatten er en skatt på selve tomten. Tomteverdien fastsettes av de enkelte kommunene.
 • Skatten utgjør 16 til 34 promille av tomteverdien.


Kilde: Skatteministeriet

via reddit http://j.mp/1xqo7Ma