lørdag, mars 28, 2015

Gambling og kasino blir samisk teater.

http://j.mp/1EKQZMl

Det er Hålogaland Teater som setter opp Golden Ája Lapland Casino & Motel den 25. april i et bedehus i Nordkjosbotn.

Urfolksgrupper i USA tjener penger på gamling og kasinoer. Sånt blir det teater og kunst av her hjemme, med støtte fra Sametinget.

Lager kunst og teater av gambling: Sigbjørn Skåden til venstre og Joar Nango til høyre.


Skåden og Nango har fått økonomisk støtte fra ulike hold for å kunne gjennomføre research reisen og kunst stykket i april. Men hvor mye kunstinstallasjonen og reisen har kostet, vil de ikke fortelle.

– Vi får av Sametinget det en Isac Elliot-konsert koster. For den summen får vi leid inn skuespillere og kunstnere, for å få gjennomført prosjektet, sier Skåden.

For det er ikke billig å gjennomføre et slikt prosjekt. Spillmaskiner skal bestilles, kunstnere og skuespillere leies inn og research gjøres. Derfor vil forestillingen foregå kun én kveld, i alle fall for denne gang.

Forestillingen er i samarbeid med Hålogaland Teater, og deres prosjekt ArtLab.

via reddit http://j.mp/1Gys4QY