lørdag, april 11, 2015

Barna som ble igjen. 118 barn har opplevd å miste en forelder i partnerdrap i årene 2000–2013. Hvordan gikk det med dem?

http://j.mp/1cliy8v

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Nesten halvparten av ofrene hadde mindreårige barn. Dagbladet har kartlagt partnerdrap i perioden 2000–2013, og funnet ut at 118 barn ble etterlatt som følge av disse drapene.
Hvem er de? Hvordan går det med dem? Det har ingen kunnet svare på. «Heldigvis er de så få», har enkelte fagfolk i barnevern og psykiatri sagt. Gir antallet oss lov til å glemme dem? Her er barnas egne historier.

Har du behov for hjelp?

Er du redd for at noe alvorlig skal skje med foreldrene dine, deg selv eller noen andre i familien? Disse kan du kontakte:


  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 / SMS: 417 16 111. Tjenesten er gratis og døgnbemannet.
  • Politiet lokalt: 02800.
  • Hvis du eller noen nær deg er i nød, ringer du øyeblikkelig hjelp: 112
  • Skolehelsetjenesten ved helsesøster eller skolepsykologen er der blant annet for at du skal ha noen å dele bekymringer med.
  • Er du jente mellom 10 og 25 år kan du kontakte Jentevakta.
  • Barnevernstjensten der du bor skal lytte til deg. Se Barnevernvakten for å finne ditt kontor.
  • Barneombudet er på Facebook, twitter og instagram, i tillegg til mail og telefon. De har voksne folk du kan snakke eller chatte med, i tillegg til oversikt over hvem nettopp du bør kontakte i din situasjon: , tlf.: 22 99 39 50.

Er du en forelder som utsettes for vold? Eller mistenker du at noen du kjenner gjør det? Kontakt ditt lokale krisesenter eller ditt nærmeste overgrepsmottak.Hvis du selv slår eller mishandler:

  • Kontakt Ressurssenter for menn (Reform) eller ring Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17–20) (Dette tilbudet er både for menn som er voldsutøvere og for menn som blir utsatt for vold).
  • Kontakt Alternativ til Vold på telefon 22 40 11 10.
  • Kontakt et familievernkontor ved Bufetat.


via reddit http://j.mp/1Px3ZOn

Det var et feilgrep å etablere NAV

http://j.mp/1FvS9f3

Professor Terje P. Hagen har evaluert Nav. – Konklusjonen var at Nav er for stor og kompleks, og at det er behov for å forenkle organisasjonen, sier han. Hagen mener det var et feilgrep å etablere Nav, men at det er for sent å reversere det nå.
Foto: Andrea Bae Nesset / NRK

Nav-direktøren fikk sparken, men flere mener det er systemet som er problemet. Professor Terje P. Hagen, som ledet en ekspertgruppe som har evaluert Nav, mener man må innrømme at reformen var et feilgrep.

Det var et feilgrep å etablere Nav. Den ble altfor stor og kompleks. Men nå tror jeg vi må leve videre med Nav, sier Hagen, ni år etter at Nav ble etablert.

Til tross for at han mener det er for sent å reversere Nav, har han klare råd til forbedring.

via reddit http://j.mp/1EjOcxZ

fredag, april 10, 2015

Norway tops global Social Progress Index

http://j.mp/1aQdJDM

Michael Green giving his TED talk on the Social Progress Index: Photo: TED

Norge har slått Sverige som vinner som verdens mest sosialt progressive land. Norge har slått sin nordiske nabo i "Social Progress Index 2015" hovedsakelig på grunn av nordmenns supre "Tilgang til Informasjon og Kommunikasjon".

Dette melder Internet avisen "The Local"

via reddit http://j.mp/1FHzL5G

søndag, april 05, 2015

Samiske og norske barn oppdras forskjellig.

http://j.mp/1MSDsfz

Cacilie Javo. Foto: Bo Mathisen

Cecilie Javo er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som assisterende avdelingsoverlege ved Samisk Nasjonalt Kompetansesenter, psykisk helsevern (SANKS) i Karasjok. Siden 1984 har hun arbeidet ved BUP-Karasjok, de første ti årene som leder. I en årrekke har hun vært en sentral pådriver i oppbyggingen av samisk psykisk helsevern. Hun valgte å bli i Karasjok også mens hun arbeidet med doktorgraden sin, og disputasen ble holdt på Sametinget. I sitt doktorgradsarbeid sammenligner hun samisk og norsk barneoppdragelse og atferdsproblemer hos samiske og norske barn.

via reddit http://j.mp/1MSGFvJ