onsdag, januar 28, 2015

Lettere å få sjøørret enn torsk

http://j.mp/1EpKH9G

Denne flotte sjøørreten ble fisket av Petter Emil Wikøren tidligere i år.
FOTO: PRIVAT

Nå er det fantastiske forhold for sjøørrett, ifølge hobbyfiskere. – I alle de årene jeg har fisket, har det aldri vært så mye sjøørret langs agderkysten som nå, sier Petter Emil Wikøren.

Fakta om sjøørreten

 • Eggene klekkes om våren, og fisken lever de første årene av sitt liv i elver og bekker.
 • Ørretbestandene våre kan bestå av både anadrom sjøørret som vandrer ut til havet, og innlandsørret som ikke vandrer.
 • Sjøørreten vandrer hvert år mellom sjø og ferskvann gjennom hele livet.
 • Evnen til å utnytte lite vann til gyting er noe av det som gjør sjøørretten unik.
 • Sild er det viktigste fiskeslaget i føden, dersom den er tilgjengelig, og særlig for de større ørretene. De minste ørretene spiser krepsdyr og insekter når de er i sjøen.

via reddit http://j.mp/1Dgb1zi

lørdag, januar 24, 2015

Yrket som falt fra statustoppen. Seks av ti kommer inn på lærerutdanningen i Norge. I Finland kommer bare én av ti søkere inn på studiet.

http://j.mp/1JB4OzG

Den finske analysen er som musikk i mine ører. Vi har fått mindre frihet i løpet av de årene jeg har jobbet, og det har skjedd en enorm byråkratisering. Hvis fagmiljøene hadde vært mer inne i bildet, tror jeg endringene i skolen ville vært mer konstruktive, sier Line Gran Gundersen.
FOTO: Dan Petter Neegaard

Skolesystemet i Finland

 1. Opptakskrav til finske lærerskoler krever intervjuer og opptakstester, i tillegg til høye karakterkrav.
 2. I Finland må man ha femårig mastergrad for å undervise. Slik har det vært siden 1979.
 3. 15 prosent av søkerne til lærerutdanningen tilbys plass. Lærerstudiet er mer populært enn medisinstudiet.
 4. I 2012 var det tilsammen 11.365 kvalifiserte søkere til den finske lærerutdanningen. 779 av dem kom inn.
 5. Frafallsprosenten i videregående skole er kun fire prosent.
 6. Finske barn får karakterer i alle fag fra 4. klasse.
 7. Har de to siste tiårene utviklet organiseringen innenfra, uten politisk styrte reformer.
 8. Finske elever ligger helt i toppsjiktet i PISA-undersøkelsen
 9. I en OECD-undersøkelse fra 2014 oppga finske lærere å jobbe 32 timer i uken.
 10. Topplønn for finske lærere (2012) ligger litt under OECD-gjennomsnittet, drøye 50.000 dollar årlig.


Skolesystemet i Norge

 1. Norske lærerskoler krever 3,5 i snittkarakter for å komme inn på lærerutdannelsen. I enkelte fag kreves minimum 3 i karakter. Kravene skjerpes fra 2016.
 2. Fra 2017 blir norsk lærerutdanning femårig.
 3. I 2014 var det totalt 7484 søkere til alle norske lærerutdanninger.
 4. Frafallsprosenten i videregående skole er nesten 30 prosent.
 5. Karakterer blir gitt fra ungdomstrinnet.
 6. Norsk skole er preget av mange politiske reformer.
 7. Norske elever presterer på gjennomsnittet i PISA-undersøkelsen
 8. I en OECD-undersøkelse fra 2014 oppga norske lærere å jobbe 40,5 timer i uken.
 9. Topplønn for norske lærere ligger på OECD-gjennomsnittet, rundt 55.000 dollar årlig


Kilder: Science Nordic, Hilde Wågsås Afdal, OECD, Gnist


via reddit http://j.mp/1xPQQEI

lørdag, januar 17, 2015

Forsker ble lurt til å kalle tidsskrift «fittefugl»

http://j.mp/1yam4dn

Leif Gjerde fikk vite at tidskriften han har gitt ut siden 1997 heter «fitte-fugl» på norsk. Han ønsket å gi bladet det samiske navnet for flaggermus. Foto: Iris Egilsdatter

Flaggermusforsker Leif Gjerde har siden 1997 gitt ut et tidsskrift som heter «Gudnjoloddi». Forleden fikk han vite at det kan bety «fitte-fugl».

Litt fakta om flaggermus...

 •  I Norge har vi 12 forskjellige arter og nord for Trondheim finnes det bare en registrert flaggermus, denne heter Nordserotine, men kalles oftest Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii). Den kan man ofte se i både Nord-Finland og Nord-Sverige, men i Norge er den sjelden å se nord for Målselv.
 •  Nordflaggermus er en art i gruppen småflaggermus. Voksne individer har en kroppslengde på 56–64 mm, en hale på 32–51 mm lengde og et vingespenn på 240–280 mm
 •  I Bekkarfjord, Austertana og i Pasvik er det observert og funnet levninger av Nordflaggermus.
 •  De gjemmer seg ofte i bygninger som har mørke loft og varmes opp til over 27 grader om sommeren, derfor er gamle kirker og lignende bygninger bra sted å lete etter flaggermus.
 •  Nordflaggermus lever av flygende, nattaktive insekter, og jakter hovedsakelig i skumring. Flaggermusene er fredet etter norsk lov.


via reddit http://j.mp/15bLnRt

Folk fra hele verden vil bli høvedsmann på vikingskip

http://j.mp/17Sw7tF

Du kan bli vikingkaptein: Den heldige som får sommerjobben som høvedsmann ved Lofotr vikingmuseum til sommeren får ta med turister og besøkende på ro- og seilturer med vikingskipet «Vargfotr».FOTO: KJELL OVE STORVIK/LOFOTR VIKINGMUSEUM

Da Daily Mail skrev om «Viking ship captain wanted» tok det helt av, forteller Hege Anita Eilertsen i Lofotr Vikingmuseum.

via reddit http://j.mp/1BGqMRv