søndag, september 21, 2014

Dette er miljøkriminalitet

http://j.mp/1sfKOjcvia reddit http://j.mp/1sSLWUf

Norway the Slow Way

http://j.mp/1tOtsZivia reddit http://j.mp/1sSdmtk

Uten barna i 33 år

http://j.mp/1wD2WShvia reddit http://j.mp/1wWjgAB

På denne skolen inndras alle mobiltelefonene hver eneste morgen

http://j.mp/1AZlInuvia reddit http://j.mp/1AZlKeW