mandag, juli 27, 2015

[RMT] Skáláhusat SJ. 1 rule. No ManU players, and 3-4-3 is the default formation (FantasyPremierHQ hint)

http://j.mp/1erNFQ2

Skáláhusat SJ. Mu spappačiečkan laga Fantasy spielus neahtas...

Dá lean rahkadan mu vuostaš lahka, vuostaš spielu runddas Eaŋgalas Premier League'ii. Ja dál aiggun vuoitit Bondeliga joavkku Fantasy spielus ustibi vuostá, ja lean posten mu lahka Reddit joavkui /r/FantasyPL sub-forumii vai earát sáhtet kommenteret mu lahka birra ovdalgo sesonga stárte, vai oaččun albma dieđahusaid mu lahka birra. Ja maid mun sahtan bargat buorihit mu spappčiekčan lahka dušše 100 milliovnna £ ruđain.....

via reddit http://j.mp/1KsRnYa

onsdag, juli 22, 2015

Nå skal det norske ølet bli mer norsk

http://j.mp/1Kjzacz

Forskere tester ut norske sorter av korn, humle og urter i ølproduksjon. Målet er å brygge et helnorsk øl fra A til Å.

De siste årene har det kommet mange nye spennende ølsorter på markedet i Norge.
Folk er blitt mer opptatt av kortreist mat og drikke, og det gjør at mange bryggerier nå vil ha norske råvarer for å produsere tradisjonsrikt øl med lokal tilknytning, historie og smak.
Det har imidlertid ikke vært mulig å oppdrive norske råvarer som malt til ølbrygging siden 1980-tallet, med unntak av i noen miljøer i Trøndelag og på Vestlandet. Også kunnskapene om malting er i ferd med å smuldre bort her i landet. Det samme gjelder for dyrking av humle og bruk av norske urter som smakstilsetting i ølet.

Nå endrer det seg. NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har siden 2013 jobbet med å skaffe råvarer til et helnorsk øl i prosjektet “Norsk malt, humle og urter - Smaken av norsk øl”.
Målet er å samle gammel og ny kunnskap om norske råvarer til ølbrygging som grunnlag for å skape noe nytt i norsk ølproduksjon

via reddit http://j.mp/1Ij7UNV

tirsdag, juli 21, 2015

Top 15 Underrated Pearl Jam Songs

http://j.mp/1CNyBYM


Pearl Jam recently announced they will be performing at this year’s Global Citizens Festival in New York City’s Central Park, so Alternative Nation have decided to celebrate this with a new list! With over 200 songs in their incredible catalog, Alternative Nation has compiled the 15 most underrated Pearl Jam songs.

Their decisions, not mine. Some songs from their earlier career would certainly fit this list in my opinion....

via reddit http://j.mp/1OkbIgb

mandag, juli 20, 2015

Suksessen som Norge skal lære av

http://j.mp/1HLPxvj

Reykjavik (NRK): Kulturminister Thorhild Widvey fikk beskjed om å se til Island for å gjenskape øyas suksessfulle filmindustri. Widvey dro aldri, derfor gjorde NRK det for henne. Og fant ut at suksessen ikke er like lett å måle som pengene som renner ut.

Om lag 40 millioner turister velger årlig reisemål basert på filmer og TV-serier de har sett, ifølge TCI research.
Én av disse 40 millionene befinner helt fremst i en hvit buss som kjører gjennom et islandsk vulkankrater. Han sitter på tuppen av setet, klar til å hoppe av så fort bussen stopper der en av scenene til «Game of Thrones» ble spilt inn.

Her er storfilmene som er blitt spilt inn på Island de siste årene:Foto: NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors, Bing, produsentene

Se oversikt over hver enkelt film her

Widvey innfører insentivordning
 • Fredag 29. mai annonserte kulturminister Thorhild Widvey at norske og utenlandske filmproduksjoner vil få utgifter refundert dersom de velger Norge som innspillingssted.
 • – Regjeringen innfører en insentivordning for film fra 2016, sa Widvey (H) da hun la fram filmmeldingen.
 • Størrelsen på insentivordningen kommer i statsbudsjettet, og den skal ikke gå på bekostning av de øvrige tilskuddsordningene.
 • Ifølge filmmeldingen vil målet være å sikte mot et europeisk nivå når det gjelder størrelsen på ordningen, noe som ligger på rundt 20 prosent skatte- og avgiftslettelser.
 • Ordningen kan imidlertid kombineres med før- og etterhåndsstøtte, og med tilskudd fra de regionale filmfondene.
 • Insentivordningen blir refusjonsbasert, med en øvreInsentivordningen skal gjelde for både nasjonale og internasjonale produksjoner, men tilskudd fra insentivordningen skal ikke kunne kombineres med produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). grense for hvor store utlegg produksjonen kan få refundert.
 • Insentivordningen skal administreres fra Bergen, men legges under NFI.
  De regionale sentrene skal selv avgjøre hvordan de skal prioritere, organisere og finansiere arbeidet med å legge til rette for og tiltrekke flere film- og serieproduksjoner til sin region.

Filminsentiver på Island
 • Først innført i 1999.
 • Målet med ordningen var og er å fremme Islands kultur, historie og natur.
 • Insentivordningen på Island er innrettet slik at en produksjon får tilbakebetalt 20 prosent av kvalifiserte utgifter.
 • De kvalifiserte utgiftene omfatter alle dokumenterte utgifter som er påløpt på Island, uavhengig av hvor stor del av filmens budsjett som brukes på Island.
 • Refusjonen av utgiftene skjer etter at kostnadene er påbeløpt, og kun dersom søknad om refusjon er levert.
 • De kvalifiserte utgiftene avkortes mot annen støtte. Dersom en islandsk film mottar annen filmstøtte tilsvarende 40 prosent av filmens budsjett vil de kvalifiserte utgiftene kun utgjøre 60 prosent av de totale utgiftene.
 • Dersom mer enn 80 prosent av de totale produksjonskostnadene påløper på Island, dekker insentivordningen også utgifter som er påløpt i EU.
 • For at en produksjon skal få støtte gjennom insentivordningen må det opprettes et produksjonsselskap som ene og alene har til hensikt å gjennomføre produksjonen.
 • I tillegg må produksjonen oppfylle enkelte kulturelle krav. Blant annet skal produksjonen bidra til å spre islandsk kultur, eller bidra til økt kompetanse i islandsk filmbransje.
 •  Det er en komité bestående av tre medlemmer som vurderer hvorvidt en produksjon skal få støtte. Medlemme er utpekt av to ulike departementer.
Kilde: Oslo Economics

via reddit http://j.mp/1VlUUe5