torsdag, november 27, 2014

Burøya i Steigen var i vikingtida høvdingsete og tingplass. En temakveld om samiske slekter viste at øya også var bebodd av samer.

http://j.mp/1vpoxzhvia reddit http://j.mp/1FwO22I

Fiskeriministeren vil innføre obligatorisk utfisking av rømt oppdrettslaks i norske elver. Oppdrettsnæringa må selv ta regningen.

http://j.mp/11xdKqOvia reddit http://j.mp/11XBqWa

Reintallet avslørt: 23 reineiere i Finnmark har over 1.000 rein

http://j.mp/11xaNqmvia reddit http://j.mp/1CkoSIh

Barn, som etter en skilsmisse blir fanget i deres foreldres konflikt – eller i verste tilfelle mister kontakt til enten sin far eller mor, kan ta varig skade av tapet.

http://j.mp/1HGSn7rvia reddit http://j.mp/1zwnZqy