torsdag, desember 18, 2014

1200 hyllemeter med mapper fra Landssvikoppgjøret blir fritt tilgjengelig for innsyn fra 1. januar neste år.

http://j.mp/16vk0Cn

Landssvikarkivet blir åpnet for alle fra 1. Januar 2015.

via reddit http://j.mp/1zyCQTR

onsdag, desember 17, 2014

Samer er fremmede i Norge