søndag, april 05, 2015

Samiske og norske barn oppdras forskjellig.

http://j.mp/1MSDsfz

Cacilie Javo. Foto: Bo Mathisen

Cecilie Javo er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og arbeider som assisterende avdelingsoverlege ved Samisk Nasjonalt Kompetansesenter, psykisk helsevern (SANKS) i Karasjok. Siden 1984 har hun arbeidet ved BUP-Karasjok, de første ti årene som leder. I en årrekke har hun vært en sentral pådriver i oppbyggingen av samisk psykisk helsevern. Hun valgte å bli i Karasjok også mens hun arbeidet med doktorgraden sin, og disputasen ble holdt på Sametinget. I sitt doktorgradsarbeid sammenligner hun samisk og norsk barneoppdragelse og atferdsproblemer hos samiske og norske barn.

via reddit http://j.mp/1MSGFvJ