lørdag, januar 24, 2015

Yrket som falt fra statustoppen. Seks av ti kommer inn på lærerutdanningen i Norge. I Finland kommer bare én av ti søkere inn på studiet.

http://j.mp/1JB4OzG

Den finske analysen er som musikk i mine ører. Vi har fått mindre frihet i løpet av de årene jeg har jobbet, og det har skjedd en enorm byråkratisering. Hvis fagmiljøene hadde vært mer inne i bildet, tror jeg endringene i skolen ville vært mer konstruktive, sier Line Gran Gundersen.
FOTO: Dan Petter Neegaard

Skolesystemet i Finland

 1. Opptakskrav til finske lærerskoler krever intervjuer og opptakstester, i tillegg til høye karakterkrav.
 2. I Finland må man ha femårig mastergrad for å undervise. Slik har det vært siden 1979.
 3. 15 prosent av søkerne til lærerutdanningen tilbys plass. Lærerstudiet er mer populært enn medisinstudiet.
 4. I 2012 var det tilsammen 11.365 kvalifiserte søkere til den finske lærerutdanningen. 779 av dem kom inn.
 5. Frafallsprosenten i videregående skole er kun fire prosent.
 6. Finske barn får karakterer i alle fag fra 4. klasse.
 7. Har de to siste tiårene utviklet organiseringen innenfra, uten politisk styrte reformer.
 8. Finske elever ligger helt i toppsjiktet i PISA-undersøkelsen
 9. I en OECD-undersøkelse fra 2014 oppga finske lærere å jobbe 32 timer i uken.
 10. Topplønn for finske lærere (2012) ligger litt under OECD-gjennomsnittet, drøye 50.000 dollar årlig.


Skolesystemet i Norge

 1. Norske lærerskoler krever 3,5 i snittkarakter for å komme inn på lærerutdannelsen. I enkelte fag kreves minimum 3 i karakter. Kravene skjerpes fra 2016.
 2. Fra 2017 blir norsk lærerutdanning femårig.
 3. I 2014 var det totalt 7484 søkere til alle norske lærerutdanninger.
 4. Frafallsprosenten i videregående skole er nesten 30 prosent.
 5. Karakterer blir gitt fra ungdomstrinnet.
 6. Norsk skole er preget av mange politiske reformer.
 7. Norske elever presterer på gjennomsnittet i PISA-undersøkelsen
 8. I en OECD-undersøkelse fra 2014 oppga norske lærere å jobbe 40,5 timer i uken.
 9. Topplønn for norske lærere ligger på OECD-gjennomsnittet, rundt 55.000 dollar årlig


Kilder: Science Nordic, Hilde Wågsås Afdal, OECD, Gnist


via reddit http://j.mp/1xPQQEI