onsdag, januar 28, 2015

Lettere å få sjøørret enn torsk

http://j.mp/1EpKH9G

Denne flotte sjøørreten ble fisket av Petter Emil Wikøren tidligere i år.
FOTO: PRIVAT

Nå er det fantastiske forhold for sjøørrett, ifølge hobbyfiskere. – I alle de årene jeg har fisket, har det aldri vært så mye sjøørret langs agderkysten som nå, sier Petter Emil Wikøren.

Fakta om sjøørreten

  • Eggene klekkes om våren, og fisken lever de første årene av sitt liv i elver og bekker.
  • Ørretbestandene våre kan bestå av både anadrom sjøørret som vandrer ut til havet, og innlandsørret som ikke vandrer.
  • Sjøørreten vandrer hvert år mellom sjø og ferskvann gjennom hele livet.
  • Evnen til å utnytte lite vann til gyting er noe av det som gjør sjøørretten unik.
  • Sild er det viktigste fiskeslaget i føden, dersom den er tilgjengelig, og særlig for de større ørretene. De minste ørretene spiser krepsdyr og insekter når de er i sjøen.

via reddit http://j.mp/1Dgb1zi