lørdag, januar 17, 2015

Forsker ble lurt til å kalle tidsskrift «fittefugl»

http://j.mp/1yam4dn

Leif Gjerde fikk vite at tidskriften han har gitt ut siden 1997 heter «fitte-fugl» på norsk. Han ønsket å gi bladet det samiske navnet for flaggermus. Foto: Iris Egilsdatter

Flaggermusforsker Leif Gjerde har siden 1997 gitt ut et tidsskrift som heter «Gudnjoloddi». Forleden fikk han vite at det kan bety «fitte-fugl».

Litt fakta om flaggermus...

  •  I Norge har vi 12 forskjellige arter og nord for Trondheim finnes det bare en registrert flaggermus, denne heter Nordserotine, men kalles oftest Nordflaggermus (Eptesicus nilssonii). Den kan man ofte se i både Nord-Finland og Nord-Sverige, men i Norge er den sjelden å se nord for Målselv.
  •  Nordflaggermus er en art i gruppen småflaggermus. Voksne individer har en kroppslengde på 56–64 mm, en hale på 32–51 mm lengde og et vingespenn på 240–280 mm
  •  I Bekkarfjord, Austertana og i Pasvik er det observert og funnet levninger av Nordflaggermus.
  •  De gjemmer seg ofte i bygninger som har mørke loft og varmes opp til over 27 grader om sommeren, derfor er gamle kirker og lignende bygninger bra sted å lete etter flaggermus.
  •  Nordflaggermus lever av flygende, nattaktive insekter, og jakter hovedsakelig i skumring. Flaggermusene er fredet etter norsk lov.


via reddit http://j.mp/15bLnRt