mandag, juli 20, 2015

Suksessen som Norge skal lære av

http://j.mp/1HLPxvj

Reykjavik (NRK): Kulturminister Thorhild Widvey fikk beskjed om å se til Island for å gjenskape øyas suksessfulle filmindustri. Widvey dro aldri, derfor gjorde NRK det for henne. Og fant ut at suksessen ikke er like lett å måle som pengene som renner ut.

Om lag 40 millioner turister velger årlig reisemål basert på filmer og TV-serier de har sett, ifølge TCI research.
Én av disse 40 millionene befinner helt fremst i en hvit buss som kjører gjennom et islandsk vulkankrater. Han sitter på tuppen av setet, klar til å hoppe av så fort bussen stopper der en av scenene til «Game of Thrones» ble spilt inn.

Her er storfilmene som er blitt spilt inn på Island de siste årene:Foto: NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors, Bing, produsentene

Se oversikt over hver enkelt film her

Widvey innfører insentivordning
 • Fredag 29. mai annonserte kulturminister Thorhild Widvey at norske og utenlandske filmproduksjoner vil få utgifter refundert dersom de velger Norge som innspillingssted.
 • – Regjeringen innfører en insentivordning for film fra 2016, sa Widvey (H) da hun la fram filmmeldingen.
 • Størrelsen på insentivordningen kommer i statsbudsjettet, og den skal ikke gå på bekostning av de øvrige tilskuddsordningene.
 • Ifølge filmmeldingen vil målet være å sikte mot et europeisk nivå når det gjelder størrelsen på ordningen, noe som ligger på rundt 20 prosent skatte- og avgiftslettelser.
 • Ordningen kan imidlertid kombineres med før- og etterhåndsstøtte, og med tilskudd fra de regionale filmfondene.
 • Insentivordningen blir refusjonsbasert, med en øvreInsentivordningen skal gjelde for både nasjonale og internasjonale produksjoner, men tilskudd fra insentivordningen skal ikke kunne kombineres med produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI). grense for hvor store utlegg produksjonen kan få refundert.
 • Insentivordningen skal administreres fra Bergen, men legges under NFI.
  De regionale sentrene skal selv avgjøre hvordan de skal prioritere, organisere og finansiere arbeidet med å legge til rette for og tiltrekke flere film- og serieproduksjoner til sin region.

Filminsentiver på Island
 • Først innført i 1999.
 • Målet med ordningen var og er å fremme Islands kultur, historie og natur.
 • Insentivordningen på Island er innrettet slik at en produksjon får tilbakebetalt 20 prosent av kvalifiserte utgifter.
 • De kvalifiserte utgiftene omfatter alle dokumenterte utgifter som er påløpt på Island, uavhengig av hvor stor del av filmens budsjett som brukes på Island.
 • Refusjonen av utgiftene skjer etter at kostnadene er påbeløpt, og kun dersom søknad om refusjon er levert.
 • De kvalifiserte utgiftene avkortes mot annen støtte. Dersom en islandsk film mottar annen filmstøtte tilsvarende 40 prosent av filmens budsjett vil de kvalifiserte utgiftene kun utgjøre 60 prosent av de totale utgiftene.
 • Dersom mer enn 80 prosent av de totale produksjonskostnadene påløper på Island, dekker insentivordningen også utgifter som er påløpt i EU.
 • For at en produksjon skal få støtte gjennom insentivordningen må det opprettes et produksjonsselskap som ene og alene har til hensikt å gjennomføre produksjonen.
 • I tillegg må produksjonen oppfylle enkelte kulturelle krav. Blant annet skal produksjonen bidra til å spre islandsk kultur, eller bidra til økt kompetanse i islandsk filmbransje.
 •  Det er en komité bestående av tre medlemmer som vurderer hvorvidt en produksjon skal få støtte. Medlemme er utpekt av to ulike departementer.
Kilde: Oslo Economics

via reddit http://j.mp/1VlUUe5