lørdag, januar 03, 2015

Karasjok har vedtatt å gjøre et av de mest ytterliggående organisasjonsgrep i en kommune i Norge noensinne.

http://j.mp/1EXQ5lu

Kommunestyret i Karasjok har vedtatt en organisasjonsendring som innebærer omgjøring av teknisk avdeling til et aksjeselskap (AS). Detaljene rundt omdanningen er ikke avgjort, og dermed heller ikke nøyaktig hvilke stillinger og gjøremål i virksomheten som berøres av den planlagte endringen.

via reddit http://j.mp/143Y3IX