tirsdag, september 27, 2016

Norsk samepolitikk under lupen

http://j.mp/2dwbeJa

FNs spesialrapportør Victoria Tauli-Corpuz retter kritikk mot Norges behandling av samene.
FOTO: DAN ROBERT LARSEN / NRK

FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli-Corpuz har nylig publisert en rapport om menneskerettighetssituasjonen for samene i Norge, Sverige og Finland. I denne rapporten blir Norge utsatt for til dels sterk kritikk, noe som bør vekke oppmerksomhet i et land som vanligvis holder menneskerettsfanen høyt.

via reddit http://j.mp/2dcZEmz