fredag, mai 20, 2016

Norges Bank med samisk jubileumsmynt.

http://j.mp/1OQtlJT

Slik ser vinnerutkastet ut. «Vekselvirkning» er ment å symbolisere samspillet mellom krefter og den samiske kunstneren Annelise Josefsen har hentet ideen fra samisk mytologi.
FOTO: NORGES BANK

Norges Bank skal utgi en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet i Trondheim.

Mynten vil bli utgitt i forbindelse med hovedmarkeringen av jubileet i Trondheim i februar 2017 - «Tråante 2017». «Tråante» er sørsamisk for «Trondheim».

Tråante 2017 er en felles feiring av 100-årsjubileet av samefolkets første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar i 1917

via reddit http://j.mp/1rZ2Bwm