lørdag, april 16, 2016

Sør-samisk kultur, en trussel mot kongeriket?

http://j.mp/1Wx2gg4

Foto av artikkelforfatteren Bjørn Økern

Sørsamisk kultur er i ferd med å bli en salderingspost i møtet med det som i samfunnet oppfattes som reelle verdier. Kost-nytte-vurdering gjennomsyrer hele dagens politiske beslutninger og tenkemåte, og kun økonomiske premisser gjelder.


via reddit http://j.mp/1ShylW2