fredag, mars 11, 2016

Arkivverket lanserer historisk fotoarkiv på nett. Nå kan hele Norge ta i bruk Arkivverkets samling av historiske foto. 13.000 bilder fra hele Norge venter på å bli oppdaget og delt på nett!

http://j.mp/1P3MjG7

Riksarkivet og statsarkivene forvalter rundt 6,5 millioner fotografier. Nå blir en del av dette historiske materialet langt mer tilgjengelig for alle gjennom lanseringen av en ny digital fototjeneste. Tjenesten vil fortløpende bli utvidet etter hvert som flere historiske bilder blir digitalisert.

– Arkivverkets fotosamling tilhører folket. Ved å åpne bildesamlingen for allmennheten ønsker vi å gjøre denne norske kulturarven tilgjengelig for alle, sier fotoarkivar Anette Walmann.

Se alle bildene i digital arkivets fotoarkiv...

via reddit http://j.mp/1QRqImv