søndag, juni 14, 2015

Våtdraktmysteriet. I vinter ble det gjort to identiske likfunn i Norge og Nederland med 67 dagers mellomrom. Politiet i tre land jobbet med saken – uten at de klarte å identifisere likene. Dette er historien om hvem de var

http://j.mp/1FTCuY3

Uidentifisert: 2. januar i år, på den værharde kysten på Lista, fant en turgåer en våtdrakt med rester av et menneske.

Lensmann Kåre Unnhammer ved Farsund lensmannskontor er en myndig skikkelse med store alvorlige øyne, kraftig bart og gulltann som glimrer når han snakker. Det er en godværsdag i april i år. På venterommet advares det mot båttyverier og en plakat informerer om at gjeldende minstemål for torsk tatt sør for sekstiende breddegrad er 40 centimeter. I middelalderen brant de hekser like utenfor her, nå går det roligere for seg.

– Dette er fredens hjørne, sier Unnhammer.

Han logger seg inn på datamaskinen og leser fra loggen:«Klokken 15.02, 2.januar 2015, funn av dykkerdrakt med menneskerester på Lista».

Krimteknikere fra Kristiansand dro ut for å ta bilder og se på funnet, men liket hadde ligget så lenge i sjøen at det ikke var mye å undersøke. Det var ingen tegn på skader fra propell, stikk- eller skytevåpen. Unnhammer regnet med at det var noen som var savnet på Nordsjøen og at personen ville bli identifisert raskt.

«Når vi har så lite å gå på, er det genteknologien som må gi oss svaret.»
– Kåre Unnhammer, Lensmann ved Farsund lensmannskontor


via reddit http://j.mp/1Gm23Di