fredag, mai 22, 2015

For første gang er det dokumentert større forekomst av vold og seksuelle overgrep i den samiske befolkningen enn hos øvrige nordmenn.

http://j.mp/1LsooRe

Alvorlig: Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold enn etnisk norske kvinner. Sametingets president, Aili Keskitalo, tar funnene alvorlig og mener at årsakene til dette må undersøkes.

Det kommer frem i en fersk forskningsstudie gjort ved Universitetet i Tromsø i samarbeid med Samisk nasjonalt kompetansesenter-psykisk helsevern og rus (SANKS).

Studien, som er basert på en spørreundersøkelse kalt Saminor 2, gjort i 25 kommuner med både etnisk norsk og samisk befolkning, viser at 45 prosent av samene som har svart på undersøkelsen oppgir at de har vært utsatt for vold og overgrep mot 29,6 prosent av de etnisk norske deltakerne.

– Svarprosenten har vært lav, men blant de over 11 000 som har svart, ser vi en tydelig forskjell, som ikke kan forklares med tilfeldigheter, sier doktorgradsstipendiat Astrid Eriksen til VG

via reddit http://j.mp/1AoIP0r