lørdag, april 11, 2015

Barna som ble igjen. 118 barn har opplevd å miste en forelder i partnerdrap i årene 2000–2013. Hvordan gikk det med dem?

http://j.mp/1cliy8v

Hvert fjerde drap i Norge er et partnerdrap. Nesten halvparten av ofrene hadde mindreårige barn. Dagbladet har kartlagt partnerdrap i perioden 2000–2013, og funnet ut at 118 barn ble etterlatt som følge av disse drapene.
Hvem er de? Hvordan går det med dem? Det har ingen kunnet svare på. «Heldigvis er de så få», har enkelte fagfolk i barnevern og psykiatri sagt. Gir antallet oss lov til å glemme dem? Her er barnas egne historier.

Har du behov for hjelp?

Er du redd for at noe alvorlig skal skje med foreldrene dine, deg selv eller noen andre i familien? Disse kan du kontakte:


  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 / SMS: 417 16 111. Tjenesten er gratis og døgnbemannet.
  • Politiet lokalt: 02800.
  • Hvis du eller noen nær deg er i nød, ringer du øyeblikkelig hjelp: 112
  • Skolehelsetjenesten ved helsesøster eller skolepsykologen er der blant annet for at du skal ha noen å dele bekymringer med.
  • Er du jente mellom 10 og 25 år kan du kontakte Jentevakta.
  • Barnevernstjensten der du bor skal lytte til deg. Se Barnevernvakten for å finne ditt kontor.
  • Barneombudet er på Facebook, twitter og instagram, i tillegg til mail og telefon. De har voksne folk du kan snakke eller chatte med, i tillegg til oversikt over hvem nettopp du bør kontakte i din situasjon: , tlf.: 22 99 39 50.

Er du en forelder som utsettes for vold? Eller mistenker du at noen du kjenner gjør det? Kontakt ditt lokale krisesenter eller ditt nærmeste overgrepsmottak.Hvis du selv slår eller mishandler:

  • Kontakt Ressurssenter for menn (Reform) eller ring Mannstelefonen 22 34 09 60 (hverdager 17–20) (Dette tilbudet er både for menn som er voldsutøvere og for menn som blir utsatt for vold).
  • Kontakt Alternativ til Vold på telefon 22 40 11 10.
  • Kontakt et familievernkontor ved Bufetat.


via reddit http://j.mp/1Px3ZOn