fredag, februar 20, 2015

I Norge er det ulovlig å omsette rå, upasteurisert melk til konsum. Medlemmer i hemmelige melkeringer tar flaskene i egne hender.

http://j.mp/1GbcZ5M

LEVERANSE. På en parkeringsplass i Oslo leveres melken hver onsdag. Medlemmene i melkeringen bytter på å hente melk fra bonden.

Rå melk  • Rå melk er melk som ikke har vært oppvarmet til mer enn 40 grader, og som ikke er blitt behandlet på andre måter med tilsvarende effekt. 
  • Må ikke forveksles med «råmelk», som er melk utskilt av pattedyr i den siste delen av svangerskapet og dagene rett etter fødsel.
  • Tilhengerne mener at ikke bare de dårlige bakteriene blir drept under pasteurisering, men også de gode.
  • Melken blir ofte kjøpt fra økologiske gårder, hvor kyrne i hovedsak spiser gress og får minimalt med kraftfôr.
  • Organisasjoner som jobber for rå melk, som for eksempel amerikanske Weston A. Price Foundation, mener at rå melk kan bli produsert med tilfredsstillende hygieniske krav, men at industrien viser lite interesse på grunn av økonomiske faktorer.


Behandling av melk  • Pasteurisering: Prosess for å hemme veksten av mikroorganismer i mat, vanligvis i væskeform, gjennom oppvarming. Gjøres på tre ulike måter:
  • Lavpasteurisering: Melken varmes til 72 grader i 15 sekunder. Dette er den mest vanlige måten i Norge.
  • Høypasteurisering: Melken varmes til 87 grader i opp til fem minutter.
  • Ultrapasteurisering: Melken først blir varmet til 75 grader, for så å undergå trykk ved 141 grader i noen sekunder. Gir svært lang holdbarhet.
  • Homogenisering: Prosess hvor melken undergår så høyt trykk at fettpartiklene knuses og fordeles jevnt i melken. Hindrer fløte og melk i å skille seg.


via reddit http://j.mp/1CRR1Bn