mandag, februar 23, 2015

Det er 32 drap i Norge politiet ikke har klart å oppklare. Så lenge en drapsmann går løs får ikke de pårørende ro. Hvem var det som drepte deres nærmeste?

http://j.mp/1BF7ZYh

Siden 1990 har 910 personer blitt drept i Norge. Av disse er 32 fortsatt uoppklart.

Oppklaringsprosent for drapssaker er 96%, men er lavest i april og desember.
De uløste drapene fordeler seg på 16 av 27 politidistrikt. Oslo har flest uløste drap, mens Helgeland har dårligst oppklaringsprosent. De har imidlertid bare ni drap i perioden. Ett av disse er ikke løst.

18 har blitt drept i sitt eget hjem.

11 har blitt drept utenfor hjemmet.

3 lik er aldri funnet.

via reddit http://j.mp/1Lx19pr