torsdag, januar 01, 2015

Mor fikk høre at Gud ikke forsto samisk

http://j.mp/1vLQoGB78-åringen Hans Karelius Hansen levde med skammen helt til han måtte innrømme overfor dattera at han var same. I kveld er han både glad og rørt etter at sametingspresidenten nevnte ham i nyttårstalen.Her sitter lille Hans Karelius sammen med mor Anne Emelie og Svend Anton Hansen. - Foto: Privat

Hans Kareluis Hansen fra Tromsø ble trukket fram i nyttårstalen til sametingspresidenten.

– Det er både rørende og høytidelig, sier Hansen til NRK.

I talen som ble sendt på NRK1, omtalte sametingspresident Aili Keskitalo ham som «Hans i Tromsø». Selv om han på forhånd var blitt gjort oppmerksom på at presidenten ville trekke fram hans historie i talen, er han overrasket.

– Det kjennes godt og anerkjennende, sier pensjonisten som har vært sjømann og havnelos.

Her er nyttårstalen til sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

via reddit http://j.mp/1CWsEXN