torsdag, januar 08, 2015

Høyesterett har lagt til grunn en forholdsvis streng praktisering av hva som skal til, før samisk sedvane kan gå foran norsk lovgivning.

http://j.mp/1xKxXa0


 Per Edvard Johnsen ved Nedre Mollisjok fjellstue, sammen med Siv Jensen (Frp). Foto: Vidar Kristensen

Oppsitteren ved Nedre Mollisjok fjellstue ble tatt for ulovlig kjøring med traktor midt på vidda - uten disp og i forbudstiden. Tingretten mener det er helt greit og mener Høyesterett har lagt til grunn en forholdsvis streng praktisering av hva som skal til, før samisk sedvane kan gå foran norsk lovgivning.

via reddit http://j.mp/1xKxVPa