onsdag, desember 31, 2014

Ulik behandling av sørsamisk og norsk


Helt siden budsjettforliket i Stortinget kom opp med tre millioner kroner til Saemien Sijte har det blitt spekulert i hva pengene skal brukes til. Torsdag kom svaret.  Da behandlet Stortinget Sametingets årsberetning. Under sekvensen om behov­et for nytt kultur- og museumsbygg for Saemiens Sijte slapp Høyres Bjørn Løde­mel katta ut av sekken.  Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, framhev­et betydningen av at det nye museumsbygget for Saemien Sijte blir realisert.  «Realisering av dette prosjektet vil framstå som et fyrtårn for den sørsamiske kulturen. Flertallet konstaterer at det heller ikke for 2015 er avsatt midler til Saemien Sijte i regjeringens budsjettforslag, og beklager dette», heter det i flertallsmerknad­en.

Alle partiene unntatt de to regjeringspartiene vil ha byggestart i 2015. I det endelige statsbudsjettet for 2015 er det likevel bare satt av tre millioner kroner til ny prosjektering av bygget. Heidi Greni (SP) beklaget at det blir ny utsettelse og usikkerhet rundt byggeprosjektet. – I Senterpartiets alternative budsjett har vi satt av 10 millioner kroner i oppstartbevilgning til Saemien Sitje. Det er beklagelig at vedtaket om bevilgninger til nybygget nå skyves ytterligere ut i tid etter at stortingsflertallet i neste års budsjett går inn for ny prosjektering. Det må bety at de ferdige planene for prosjektet legges til side, og at Saemien Sitje sendes ut i nye runder og ny usikkerhet, sa Heidi Greni.

Bjørn Lødemel (H) innledet med at dette var en sak regjeringen hadde arvet av de rødgrønne.  – Saemen Sijte er kostnadsberegnet til 200-250 millioner kroner. Det er antagelig derfor de rødgrønne ikke satte i gang bygg­ing i løpet av sine åtte år ved makten. Så kom svaret som «alle» har lurt på. – I budsjettavtalen mellom regjeringen og mellompartiene er det satt av tre millioner for å prosjektere et nytt forprosjekt, for å få redusert utbyggingen av Saemien sijte. Nå kan vi få en mer realistisk kostnad og dermed øker sjansen for å få det realisert, uttalte Lødemel fra Stortingets talerstol.

Dette er hentet fra denne artikkelen

via reddit http://j.mp/1rzGY4r