tirsdag, desember 02, 2014

Jeg vil vise menneskets sanne skrøpelighet