lørdag, desember 27, 2014

Det er mangelfull kunnskap om oss rundt omkring i verden, sier en av initiativtakerne bak nytt samisk info-tiltak. Ildsjelene skal drive informasjonsarbeid på verdensbasis, om samer og samisk kultur.

http://j.mp/1vAoZHB

Sápmi máilbmái – Sápmi ut i verden – Samiland to the world

«Sápmi ut i verden» er en frivillig organisasjon, som skal synliggjøre samisk kultur ut i verden. Formålet med organisasjonen er å markere viktigheten av at samisk kultur kommer fram på flest mulige arenaer.via reddit http://j.mp/1wRO3OG