mandag, desember 15, 2014

Bildet viser et av de siste områdene på norsk side (nærmest) der det er reinlav, på grensen mot Finland. På andre siden av grensen sees finske helårsbeiter som viser gråe, altså slitte beiteområder. Norut-forskerne mener at samme situasjon kan bli en realitet i Norge, hvis utviklingen fortsetter.