torsdag, desember 18, 2014

1200 hyllemeter med mapper fra Landssvikoppgjøret blir fritt tilgjengelig for innsyn fra 1. januar neste år.

http://j.mp/16vk0Cn

Landssvikarkivet blir åpnet for alle fra 1. Januar 2015.– Vi forventer stor interesse for dette arkivet, sier Erland Pettersen, underdirektør ved Riksarkivet.


Historiker Hans Fredrik Dahl synes det er bra at alle nå kan skaffe seg korrekt informasjon om landssvikerne.

via reddit http://j.mp/1zyCQTR