lørdag, november 29, 2014

Norgeshistorien må skrives om for å gi urbefolkningen den rette plassen i den store fortellingen om nasjonen.