torsdag, november 27, 2014

Barn, som etter en skilsmisse blir fanget i deres foreldres konflikt – eller i verste tilfelle mister kontakt til enten sin far eller mor, kan ta varig skade av tapet.

http://j.mp/1HGSn7rvia reddit http://j.mp/1zwnZqy