søndag, oktober 26, 2014

Tyskernes totale ødeleggelse av Finnmark og Nord-Troms er noe langt mer enn historie. Virkningene kjennes til denne dag.

http://j.mp/12GQzuWvia reddit http://j.mp/1DPbl8V