lørdag, oktober 18, 2014

Hvorfor tør ingen si det åpenbare? Vekst er uforenlig med å redde klimaet. Enten må vi redusere befolkningen, eller forbruket – eller begge deler.

http://j.mp/1wSQtJLvia reddit http://j.mp/1Dlm0Iq