mandag, september 08, 2014

Sametingets visepresident og jurist, sier det er feil tolkning av en internasjonal konvensjon at samene ikke kan dømmes til fengsel hvis de bryter loven.

http://j.mp/1CHIiVhvia reddit http://j.mp/1w6to9g