fredag, juli 06, 2012

Mandag mister 350 000 mennesker Internett - Hardware.no

Mandag mister 350 000 mennesker Internett - Hardware.no

Denne siden forteller om du er infisert, men kun med forklaring for Windows og Mac og her kommer jeg med en liten forklaring på hvordan du sjekker dette i I Ubuntu (12.04 - Precise Pangolin).

Bring opp terminalen (Ctrl+Alt+t) og skriv inn i terminalen kommandoen "ifconfig" og sjekk i terminalen hvilken IP adresse som vises i strengen "inet addr:" som vises i andre linje.

Her er bildet som kan hjelpe deg.....
Og så taster du inn din DNS adresse i feltet nederst på siden jeg linker til for å sjekke om ditt nettverk er lammet av viruset. Men jeg må presisere at du må ha en Windows maskin som gateway i nettverket for å rammes av dette viruset på din Ubuntu maskin.

Enhanced by Zemanta