torsdag, mars 18, 2010

Sortering av nyhets gruppene i Thunderbird.

Sorting newsgroups - MozillaZine Knowledge Base
Sorting Newsgroups

If you want to alphabetize the newsgroups for a particular server (or want to sort them in any other order):

1. Close Thunderbird.
2. Go to the "News" folder in your profile folder.
3. Make a temporary backup copy of the ".rc" file
4. Modify the ".rc" file with Notepad or Wordpad. You can arrange them any way you want with cut and paste.

Save the file and start Thunderbird.

Note: You should make a backup copy before manually editing any file in your profile directory. Thunderbird should also be closed when manually editing files in your profile directory.

Blogger denne siden på Mozilla fordi jeg bruker å søke etter denne informasjonen hver gang jeg skal ordne mine nyhets grupper på min lokale Thunderbird installasjon. Dette er for manuell endring, men har akkurat funnet ett tillegg til Thunderbird som skal gjøre akkurat dette her -> "Manually Sort Folders".
, ,Powered by ScribeFire.