fredag, mars 12, 2010

Er det her Tore Hund har vært på Viking raid?

BBC News - Weymouth ridgeway skeletons 'Scandinavian Vikings'
  • Samples of 10 remains were identified as Scandinavian by Dr Jane Evans and Carolyn Chenery, of NERC Isotope Geosciences Laboratory, part of the British Geological Survey, based in Nottingham.
  • Their work has revealed that the men had scattered Scandinavian origins, with one even thought to be from north of the Arctic Circle.

Man kan lese i denne artikkelen at det er funnet en massegrav med 51 kropper etter at det skulle bli lagt en motor vei over et område i England. Det har vist seg at alle de 51 skjelettene hadde blitt halshogget og man kan tenke seg at de var blitt halshugget av lokale Anglo-Saksere framfor et rettersted en gang i mellom året 910 og 1030 etter Kristus.

Et av disse skjelettene kan vise seg å komme fra et sted over polarsirkelen, og man vet etter skrevne kilder f.eks. Heimskringla at Tore Hund levde på denne tiden, så det kan være en liten mulighet at det er en av Tore Hunds menn som har blitt halshugget. Tore Hund var født rundt år 990 og antatt død rundt 1030 så det kan være en liten mulighet at det er en av hans viking menn som ligger her.


Oppdatering: Her er en Flickr side med bilder av dette funnet - > Dorset
Powered by ScribeFire.
, , , ,