søndag, september 20, 2009

Ringe gratis med Twitter.

JAJAH IP Telephony Platform / Low-Cost International Calls

Bruker du tjenesten Twitter? Og Skype? Nå har en ny telefon tjeneste sett dagens lys, og gjør det mulig å snakke gratis i 2 minutter med andre twitter brukere. Tjenesten heter Jajah, og det eneste du må gjøre er som sagt å ha en konto i Twitter og dette nevnte selskapet og sende dem en email til twitter@jajah.com og si at du vil aktivere denne tjeneseten.


De har også lagt ut en video på YouTube slik at du kan se der hvordan tjenesten brukes, men som sagt så er tjenesten ennå Beta og du må ha sendt en email til twitter@jajah.com for å aktivere denne tjenesten.

How to Use JAJAH@Call

Powered by ScribeFire.
Reblog this post [with Zemanta]