lørdag, april 18, 2009

Ole-Bjørn 40 år.Har lage ten liten fotomontasje av bildene jeg fikk scannet inn i går i annledning min gode nabos 40 års dag som skal feires i senere i dag på kunst galleriet her i Tromsø. Så gratuler Ole-Bjørn med 40 års dagen.

Posted by Picasa


Reblog this post [with Zemanta]