torsdag, januar 17, 2008

Kautokeino-opprøret

Har sett filmen Kautokeino-opprøret regissert av Nils Gaup her på Fokus kino i Tromsø. Min personlige kritikk av filmen er at den er for kort. Den har ikke tatt med alle faktorer som spiller inn på deres situasjon i 1850 åra. Den har tilspisset en situasjon og det er at det ble solgt alkohol i store mengder på den tida. Den ble ikke tatt med alle grense situasjoner på den tida. Det at Kautokeino samene som hadde rein, fikk innskrenket sine beite arealer er helt borte fra filmen. Dette p.g.a. at Finland/Russland stengte sine grenser for alle grense overflyttinger av rein i 1852, som fikk en innvirkning på flyttsamene fra Kautokeino spesielt er ikke tatt med.

Det denne filmen tilspisset var alkohol, som også var en tragedie uten like for samene generelt i hele Finnmark. Det at alkohol ble solgt i Kautokeino av deres lokale kjøpmann Ruth, og at Ruth's håndlanger Bucht ble tilsist ansatt som lensmann er tatt med, og det er et viktig poeng. Personen Ruth var en meget tvilsom type, og som ble spilt av Mikael Persbrandt. Hvis man skal gå nærmere inn på personen Bucht historisk så var han en svensk person som ikke hadde lykken med seg på svensk side og i tillegg en dømt forbryter, men når han kom i kontakt med Ruth på norsk side i Kautokeino så slo han seg fram i stor stil der.

Hvis man skal gå inn på selve filmen så var den litt for kompakt. Alt skjedde så veldig fort i filmen, den hadde ikke noen stunder hvor man kunne reflektere over deres situasjon som samer på denne tid. Hvilken innvirkning alle hendelsene som f.eks. med grense situasjonen Finnland/Russland og Svensk/Norsk hadde innvirkning på de berørte parter. For en bedre forklaring på akkurat dette burde man ha lest Nellejet Zorgdrager's bok "De rettferdiges strid - Kautokeino 1852". Irriterte meg også over at Læstadius preket på svensk i filmen, når han egentlig gjorde det på samisk, og det var en av grunnene til at han fikk slik innvirkning på denne tid.


Fotograferingen var helt grei, men det var noen personer som kommenterte "Ulve" scenen og sa at det ikke var bra. Computer genererte ulver falt ikke i smak hos dem. Skuespill prestasjonene var meget bra av de nye skuespillerne som bekledde hoved rollene. Jeg personlig ble imponert av den lille gutten som hadde en av hovedrollene.
Denne filmen må sikkert sees flere ganger for at den kan falle i skikkelig i smak hos meg.

btw; Jeg som statist var en skikkelig "linselus" i denne filmen og kan sees i bakgrunnen på flere scener hvis man vet hvor man skal se... :)